BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "UCHWAŁA NR II/3/24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-06-07 09:27 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR II/3/24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-06-07 09:26 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR II 3 24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-06-07 09:24 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR II 3 24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2024-06-07 09:23 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia Wyborów do Europarlamentu zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r." stworzono dnia: 2024-06-07 08:51 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 5/2024" zmieniono dnia: 2024-06-06 12:09 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 5/2024" stworzono dnia: 2024-06-06 12:09 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Ks.I.Wierobieja 18 (lokal G) w Hajnówce" stworzono dnia: 2024-06-06 11:38 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE nr 770/2024 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 5 czerwca 2024 r. " stworzono dnia: 2024-06-06 11:38 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 77/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2024 r. " zmieniono dnia: 2024-06-06 09:09 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 77/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2024 r. " zmieniono dnia: 2024-06-06 09:08 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 77/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2024 r. " stworzono dnia: 2024-06-06 09:07 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2024 r." zmieniono dnia: 2024-06-06 08:59 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2024 r." zmieniono dnia: 2024-06-06 08:56 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2024 r." stworzono dnia: 2024-06-06 08:51 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLSZTYNIE z dnia 4 czerwca 2024 r." stworzono dnia: 2024-06-06 07:50 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 71/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 maja 2024 r." stworzono dnia: 2024-06-05 08:38 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 81/2024 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 3 czerwca 2024 r." stworzono dnia: 2024-06-05 08:26 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 roku" zmieniono dnia: 2024-06-04 15:11 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Informacja o zgromadzeniu publicznym w dniu 16.06.2024 r." stworzono dnia: 2024-06-04 09:39 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka za 2023 r." stworzono dnia: 2024-06-03 15:16 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 roku" zmieniono dnia: 2024-06-03 14:17 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 roku" zmieniono dnia: 2024-06-03 14:12 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 80/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 czerwca 2024 r." stworzono dnia: 2024-06-03 13:37 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 79/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 czerwca 2024 roku" stworzono dnia: 2024-06-03 13:33 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 roku" zmieniono dnia: 2024-06-03 07:44 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2023 roku" stworzono dnia: 2024-06-03 07:43 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Informacja o zgromadzeniu publicznym w dniu 01.06.2024 r." stworzono dnia: 2024-05-31 18:01 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ponadlokalna Strategia Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030" zmieniono dnia: 2024-05-29 11:53 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ponadlokalna Strategia Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030" stworzono dnia: 2024-05-29 11:52 przez: Emilia Korolczuk