BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "NABÓR na wolne stanowisko urzędniczne Referenta w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-12-27 14:54 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2023r." zmieniono dnia: 2023-12-27 09:41 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2023r." zmieniono dnia: 2023-12-27 09:40 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Wyposażenie pracowni multimedialnych oraz stref spokojnych myśli w hajnowskich szkołach podstawowych"" stworzono dnia: 2023-12-22 13:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 162/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-22 10:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr LIII/413/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-22 10:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr LIII/412/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-22 09:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr LIII/411/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-22 09:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr LIII/410/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-22 09:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr LIII/409/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 r. " stworzono dnia: 2023-12-22 08:59 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr LIII/408/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-22 08:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr LIII/407/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-22 08:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr LIII/406/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-22 08:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 164/2023 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 20 grudnia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-12-21 10:29 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 164/2023 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 20 grudnia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-12-21 10:29 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 164/2023 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-21 10:28 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 163/2023 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 20 grudnia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-12-21 10:24 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 163/2023 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-21 10:23 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Transmisja obrad LIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 20 grudnia 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-12-20 15:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszonych w okresie międzysesyjnym w 2023 r. - stan na 20 grudnia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-12-20 13:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wnioski i zapytanie zgłoszone między LI a LIII sesją – część F" stworzono dnia: 2023-12-20 12:59 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Transmisja obrad LIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 20 października 2023 roku" stworzono dnia: 2023-12-20 12:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 9/2023" stworzono dnia: 2023-12-20 12:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 161/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 grudnia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-12-20 08:06 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 161/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-20 08:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-20 07:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 11 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-19 14:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych" stworzono dnia: 2023-12-18 12:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "WYNIKI GŁOSOWANIA RADNYCH NA LII SESJI RADY MIASTA HAJNÓWKA w dniu 30 listopada 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-15 11:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Miejską Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-12-15 08:12 przez: Emilia Rynkowska