BIP UM Hajnówka

Podatki i opłaty lokalne 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Podatki i opłaty lokalne 2016

 

Kontakt z komórką zajmującą się podatkami lokalnymi:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Zina 1
17-200 Hajnówka
(II piętro, pokój 222, 223)
tel: 85 682 2012
email: podatki@hajnowka.pl

 

Konto bankowe Urzędu Miasta Hajnówka: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XI/79/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (załącznik)

UCHWAŁA NR XI/80/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (załącznik)

UCHWAŁA NR XI/82/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej (załącznik)

UCHWAŁA NR XI/92/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia  2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (załącznik)

UCHWAŁA NR XII/64/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów (załącznik)

UCHWAŁA NR XII/65/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (załącznik)

 

Formularze podatkowe:

I NRL-1 (załącznik)

DN-1 (załącznik)

DR-1 (załącznik)

DL-1 (załącznik)


Data wytworzenia: 2015-12-29 14:33 Autor: Elżbieta Żornaczuk Data publikacji: 2015-12-29 14:33 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska