BIP UM Hajnówka

CEIDG - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej następuje poprzez przesłanie wniosku CEIDG-1 do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospoadrczej. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć w następujący sposób:

 • w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny*, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, a następnie przesyłając go bezpośrednio do CEIDG

 • w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju

 • przez telefon - od stycznia 2017 r. została uruchomiona proaktywna usługa pozwalająca na rejestrację własnej firmy przez telefon, to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

  Jak to działa?

  W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejstracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu CEIDG. Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może się udać do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłozy do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

*poprzez logowanie się do CEIDG bądź też bez logowania się do systemu. W przypadku anonimowego logowania należy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku udać się do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy celem potwierdzenia tożsamości (urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku).

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:

 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym

  Podpis elektroniczny jest usługą komercyjną. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego. Podpis elektroniczny można wykorzystywać szerzej w działalności gospodarczej np. do podpisywania umów i faktur. Zakup podpisu elektronicznego na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany, jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (eGO) lub

  Jak założyć Profil Zaufany (eGO)?

 • Wejdź na www.epuap.gov.pl

 • Zarejestruj się i załóż konto.

 • Wypełnij formularz, aby złożyć wniosek i potwierdź swoją tożsamość.

 • Tożsamość możesz potwierdzić, wykorzystując identyfikację online z twojego banku.

 • Tożsamość możesz potwierdzić również w wybranym urzędzie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Lista punktów potwierdzających znajduje się na www.epuap.gov.pl

 • z użyciem bankowości internetowej.

Wniosek składany w formie papierowej powinien zostać:

 • podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub

 • podpisany przez pełnomocnika/prokurenta przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt pobierana jest w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik/prokurent, którego ustanowienie nie zostało ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG i jednocześnie jest to osoba z dalszej rodziny lub osoba obca) lub

 • przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

 

UWAGA!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii są BEZPŁATNE.

Więcej informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej można uzyskać w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy www.biznes.gov.pl

 

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCY

Urząd Miasta Hajnówka

Referat Polityki Gospodarczej
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. 221, 220)
tel. 85-682-20-16, 85-733-88-38,
godziny otwarcia: pon.- pt. 7.30 – 15.30

 

PLIKI DO  POBRANIA:

Dokumenty obowiązujące od 11.12.2021r.

Wzory dokumentów, które nie ulegają zmianie