BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Nr 316/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 29 grudnia 2023 r. " stworzono dnia: 2024-01-04 11:20 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 1/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 stycznia 2024 r. " stworzono dnia: 2024-01-03 13:01 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2024-01-03 11:41 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 204/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 grudnia 2022 r. " stworzono dnia: 2024-01-03 11:29 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE referenta w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-01-03 11:12 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE referenta w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2024-01-03 11:12 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-01-03 11:09 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2024-01-03 11:09 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : " NABÓR na wolne stanowisko urzednicze AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Urzędu Miasta Hajnówka w wymiarze 1/3 etatu" zmieniono dnia: 2024-01-03 11:03 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży z dn. 02.01.2024 r." stworzono dnia: 2024-01-03 10:57 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży z dn. 02.01.2024 r." stworzono dnia: 2024-01-03 10:55 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży z dn. 02.01.2024 r." stworzono dnia: 2024-01-03 10:53 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży z dn. 02.01.2024 r." zmieniono dnia: 2024-01-03 10:51 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży z dn. 02.01.2024 r." zmieniono dnia: 2024-01-03 10:51 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży z dn. 02.01.2024 r." zmieniono dnia: 2024-01-03 10:50 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży z dn. 02.01.2024 r." zmieniono dnia: 2024-01-03 10:50 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Obwieszczenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży z dn. 02.01.2024 r." stworzono dnia: 2024-01-03 10:48 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : " NABÓR na wolne stanowisko urzednicze AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Urzędu Miasta Hajnówka w wymiarze 1/3 etatu" zmieniono dnia: 2024-01-03 09:37 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 173/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2024-01-03 08:49 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2023r." stworzono dnia: 2023-12-29 13:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 172/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-29 11:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 171/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-29 11:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 170/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-29 11:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-12-29 10:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-12-29 10:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-12-29 10:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad LIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 20 grudnia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-12-29 09:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad LIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 20 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-29 09:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-12-29 07:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 169/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-12-29 07:43 przez: Emilia Rynkowska