BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. Żabia Górka"" zmieniono dnia: 2022-12-14 14:54 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. Żabia Górka"" stworzono dnia: 2022-12-14 14:47 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Uchwała Nr XXXII/247/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 grudnia 2021 r." zmieniono dnia: 2022-12-14 13:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała nr XXIII/174/20 Rady Miasta Hajnowka z dnia 30 grudnia 2020r. " zmieniono dnia: 2022-12-14 13:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019r. " zmieniono dnia: 2022-12-14 13:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019r." zmieniono dnia: 2022-12-14 12:56 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 185/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2022r." zmieniono dnia: 2022-12-14 12:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2021 r." zmieniono dnia: 2022-12-14 12:52 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 98/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 listopada 2020r." zmieniono dnia: 2022-12-14 12:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 97/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 listopada 2020r." zmieniono dnia: 2022-12-14 12:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 39/20 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 marca 2020r." zmieniono dnia: 2022-12-14 12:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 126/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2019r." zmieniono dnia: 2022-12-14 12:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 127/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2019r." zmieniono dnia: 2022-12-14 12:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" zmieniono dnia: 2022-12-14 12:33 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone między XXXIX a XL sesją – część G " zmieniono dnia: 2022-12-14 12:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 184/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-14 11:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku" stworzono dnia: 2022-12-14 11:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2021" stworzono dnia: 2022-12-14 11:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za rok 2021" stworzono dnia: 2022-12-14 10:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZADZENIE Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 maja 2022 r. " zmieniono dnia: 2022-12-14 10:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Burmistrza Maista Hajnówka z dnia 21 kwietnia 2021r." zmieniono dnia: 2022-12-14 10:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 76/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 maja 2022 r. " zmieniono dnia: 2022-12-14 10:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 38/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 kwietnia 2019r." zmieniono dnia: 2022-12-14 09:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022" zmieniono dnia: 2022-12-14 09:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Hajnówka za 2018 rok" zmieniono dnia: 2022-12-14 09:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych" stworzono dnia: 2022-12-13 14:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”" zmieniono dnia: 2022-12-13 10:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”" zmieniono dnia: 2022-12-13 10:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”" zmieniono dnia: 2022-12-13 10:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”" zmieniono dnia: 2022-12-13 10:30 przez: Emilia Rynkowska