BIP UM Hajnówka

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z O.O. - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

PEC - informacje ogólne, godziny pracy, kontakty

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Ul. Łowcza 4
17-200 Hajnówka
Adres E-mail:

biuro@pec-hajnowka.pl

Tel. (85) 682 60 85
Fax. (85) 682 26 85

 

Godziny pracy PEC (w tym kasa): od pn. do pt. 700 - 1500

Prezes przyjmuje w godzinach pracy PEC.

Zgłaszanie awarii (po godz. 1500): Tel. (85) 683 31 70


NIP: 543-020-03-13
REGON: 050510038

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce powstało na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Hajnówce Nr XVI/93/91 z 30 grudnia 1991 roku. Umowy Spółki Nr Rep. A 2278/92 z 18.02.1992r z wydzielonego majątku ze zlikwidowanego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku i wpisane do rejestru handlowego pod Nr RHB 944 w dniu 19.03.1992r, a następnie w roku 2001 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS 0000023508.

PEC Sp. z o.o. w Hajnówce prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z dnia 15.09.2000r i postanowień umowy Spółki oraz na podstawie wymaganych koncesji.
Posiada udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki następujące koncesje:

  • WCC/285B/436/W/OLB/2002/JD z dnia 20 października 1998 r na wytwarzanie ciepła,
  • PCC/297B/436/W/OLB/2002/JD z dnia 20 października 1998 r na przesył i dystrybucję ciepła,
  • OCC/84/436/U/OT - 7/98MK z dnia 20 października 1998 r na obrót ciepłem.

Wszystkie koncesje są ważne do 31 października 2028 r.

Świadczone usługi:

  • produkcja, przesył, dystrybucja i obrót energią cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej odbiorcom gospodarki uspołecznionej i indywidualnym
  • wykonywanie sieci ciepłowniczych oraz montaż innych instalacji i urządzeń ciepłowniczych
  • płukanie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, sieci cieplnych, kotłów i/lub węzłów cieplnych
  • wynajem sprzętu typu koparko-ładowrka, zagęszczarka gruntu, młot udarowy Bosch itp.
  • sprzedaż żużlu.


Sprzedaż ciepła prowadzona jest na podstawie umów długoterminowych. Wznawianie umów następuje po zmianie prawa energetycznego.
Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz terminowość i fachowość wykonywanych prac.
Udzielamy gwarancji na nasze usługi.
Wystawiamy faktury VAT.