BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XLV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 31 maja 2023 r." zmieniono dnia: 2023-06-07 14:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XLV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 31 maja 2023 r." zmieniono dnia: 2023-06-07 14:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 81/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2023" stworzono dnia: 2023-06-07 13:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XLV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 31 maja 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-07 13:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacje o środowisku" zmieniono dnia: 2023-06-07 08:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacje o środowisku" stworzono dnia: 2023-06-07 08:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 czerwca 2023r." stworzono dnia: 2023-06-06 14:24 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 5 czerwca 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-06 13:56 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 5 czerwca 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-06 13:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku " stworzono dnia: 2023-06-06 12:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 maja 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-06 11:06 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestry aktów prawa miejscowego" zmieniono dnia: 2023-06-06 10:06 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestry uchwał Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-06-06 09:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu" stworzono dnia: 2023-06-06 08:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 80/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-06 07:53 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XLV/367/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-05 14:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XLV/366/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-05 14:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XLV/365/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-05 13:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XLV/364/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-05 13:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XLV/363/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-05 12:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XLV/361/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2023 r. " stworzono dnia: 2023-06-05 12:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XLV/360/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-05 11:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZMIANA w Harmonogramie dyżurów od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 26 czerwca 2023 r. " zmieniono dnia: 2023-06-05 09:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku" stworzono dnia: 2023-06-02 14:52 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XLV/362/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2023r." stworzono dnia: 2023-06-02 12:56 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "WYNIKI GŁOSOWANIA RADNYCH NA XLV SESJI RADY MIASTA HAJNÓWKA w dniu 31 maja 2023 r." stworzono dnia: 2023-06-02 11:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 8/2023" stworzono dnia: 2023-06-02 10:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 82/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 czerwca 2023r." stworzono dnia: 2023-06-02 10:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 11/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2011 r." zmieniono dnia: 2023-06-01 12:04 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 roku" zmieniono dnia: 2023-06-01 08:42 przez: Emilia Rynkowska