BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 81/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 maja 2022 r." stworzono dnia: 2022-05-18 12:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Dyrektorzy i prezesi jednostek zewnętrznych, zakładów i spółek prawa handlowego z udziałem Miasta - oświadczenia majątkowe (za rok 2021)" stworzono dnia: 2022-05-18 11:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wyniki głosowania Radnych na XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 11 maja 2022 r." stworzono dnia: 2022-05-18 10:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszonych w okresie międzysesyjnym w 2022 r. - stan na 18.05.2022 r." zmieniono dnia: 2022-05-18 10:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w maju 2022 r. " zmieniono dnia: 2022-05-18 10:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania ofert „Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych oraz wdrożenia markowych produktów marki – Duchowa Witalność w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”" zmieniono dnia: 2022-05-18 09:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania ofert „Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych oraz wdrożenia markowych produktów marki – Duchowa Witalność w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”" zmieniono dnia: 2022-05-18 09:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania ofert „Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych oraz wdrożenia markowych produktów marki – Duchowa Witalność w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”" zmieniono dnia: 2022-05-18 09:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania ofert „Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych oraz wdrożenia markowych produktów marki – Duchowa Witalność w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”" zmieniono dnia: 2022-05-18 08:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania ofert „Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych oraz wdrożenia markowych produktów marki – Duchowa Witalność w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”" stworzono dnia: 2022-05-18 08:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora w referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-05-18 08:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Nabór NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora w referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2022-05-17 14:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2021)" stworzono dnia: 2022-05-17 14:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli - oświadczenia majątkowe (za rok 2021)" stworzono dnia: 2022-05-17 10:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 maja 2022 roku" stworzono dnia: 2022-05-16 10:38 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty - koordynatora projektu" stworzono dnia: 2022-05-16 10:33 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2021)" zmieniono dnia: 2022-05-13 14:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2021)" stworzono dnia: 2022-05-13 14:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce II”" zmieniono dnia: 2022-05-13 13:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce II”" zmieniono dnia: 2022-05-13 13:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce II”" zmieniono dnia: 2022-05-13 12:59 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni”" zmieniono dnia: 2022-05-13 11:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni”" zmieniono dnia: 2022-05-13 11:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2022-05-12 12:27 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni”" zmieniono dnia: 2022-05-12 11:45 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni”" zmieniono dnia: 2022-05-12 11:14 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji i wniosków złożonych podczas obrad XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 marca 2022 r." zmieniono dnia: 2022-05-12 11:09 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni”" zmieniono dnia: 2022-05-12 11:04 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 maja 2022 r. " zmieniono dnia: 2022-05-11 15:15 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-05-11 15:13 przez: Emilia Korolczuk