BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 lutego 2023 r." stworzono dnia: 2023-02-06 14:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XL sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 grudnia 2022 r." zmieniono dnia: 2023-02-06 12:53 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Wykonanie szlaku hajnowskich murali"" stworzono dnia: 2023-02-06 12:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzenia Komisji Rady Miasta Hajnówka w styczniu 2023 r." stworzono dnia: 2023-02-06 12:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XL sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 grudnia 2022 r." zmieniono dnia: 2023-02-06 12:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wnioski zgłoszone do XLI sesji – część A" zmieniono dnia: 2023-02-03 11:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 19/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 lutego 2023 r. " stworzono dnia: 2023-02-03 11:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 luty 2023 r." zmieniono dnia: 2023-02-02 09:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 luty 2023 r." zmieniono dnia: 2023-02-02 09:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 luty 2023 r." zmieniono dnia: 2023-02-02 09:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 luty 2023 r." zmieniono dnia: 2023-02-02 09:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 2 luty 2023 r." stworzono dnia: 2023-02-02 09:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Protokół Nr XXXVIII/22 z obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-02-01 13:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 17/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 lutego 2023 r. " stworzono dnia: 2023-02-01 13:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 16/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 lutego 2023 r." stworzono dnia: 2023-02-01 13:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-02-01 11:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-02-01 11:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-02-01 11:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2023 r." stworzono dnia: 2023-02-01 11:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 5/2023" stworzono dnia: 2023-02-01 09:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" stworzono dnia: 2023-02-01 08:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka w sprawie zawieszenia dyżurów" zmieniono dnia: 2023-02-01 08:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Skład Rady Miasta" zmieniono dnia: 2023-02-01 08:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Skład Rady Miasta" zmieniono dnia: 2023-02-01 08:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Skład Rady Miasta" zmieniono dnia: 2023-02-01 08:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 stycznia 2023 r." zmieniono dnia: 2023-02-01 08:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady XLI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 9 luty 2023r." zmieniono dnia: 2023-01-31 12:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA HAJNÓWKA dot. zmiany godziny posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-01-31 12:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA HAJNÓWKA dot. zmiany godziny posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2023-01-31 12:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady XLI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 9 luty 2023r." zmieniono dnia: 2023-01-31 12:53 przez: Emilia Rynkowska