BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”" zmieniono dnia: 2022-09-29 11:56 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Interpelacje, Wnioski zgłoszone między XXXVI a XXXVII sesją - część E" zmieniono dnia: 2022-09-29 10:51 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Interpelacje, Wnioski zgłoszone między XXXVI a XXXVII sesją - część E" zmieniono dnia: 2022-09-29 07:57 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Interpelacje, Wnioski zgłoszone między XXXVI a XXXVII sesją - część E" zmieniono dnia: 2022-09-29 07:56 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej" zmieniono dnia: 2022-09-28 13:28 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr RIO.II-00320-33/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-09-28 09:11 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 września 2022 r." stworzono dnia: 2022-09-28 08:43 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego"" zmieniono dnia: 2022-09-27 14:25 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Harmonogram dyżurów Przewodniczących Rady Miasta w terminie od 01 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r." zmieniono dnia: 2022-09-27 11:00 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Harmonogram dyżurów Przewodniczących Rady Miasta w terminie od 01 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-09-27 11:00 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Jutrzenki" stworzono dnia: 2022-09-27 09:20 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Wiosennej" stworzono dnia: 2022-09-27 09:19 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 161/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 września 2022 roku" stworzono dnia: 2022-09-23 12:26 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 160/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2022 r." stworzono dnia: 2022-09-23 10:56 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego"" zmieniono dnia: 2022-09-22 14:12 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego"" zmieniono dnia: 2022-09-22 13:38 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Informacja o ofercie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert" stworzono dnia: 2022-09-22 13:03 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 159/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2022 r." zmieniono dnia: 2022-09-21 11:24 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 154/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2022 r." zmieniono dnia: 2022-09-21 11:09 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 154/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2022 r." stworzono dnia: 2022-09-21 11:08 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM "Przebudowa ulicy Magnoliowej"" zmieniono dnia: 2022-09-21 09:33 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM "Przebudowa ulicy Magnoliowej"" zmieniono dnia: 2022-09-21 09:32 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM "Przebudowa ulicy Magnoliowej"" zmieniono dnia: 2022-09-21 09:32 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM "Przebudowa ulicy Magnoliowej"" stworzono dnia: 2022-09-21 09:31 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni III”" zmieniono dnia: 2022-09-20 13:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 17 sierpnia 2022 r." zmieniono dnia: 2022-09-20 12:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce”" zmieniono dnia: 2022-09-20 11:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 17 sierpnia 2022 r." zmieniono dnia: 2022-09-20 11:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 17 sierpnia 2022 r." zmieniono dnia: 2022-09-20 11:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowena realizację zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce”" zmieniono dnia: 2022-09-20 11:41 przez: Emilia Rynkowska