BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 października 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-17 12:53 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 października 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-17 12:53 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 35 w Hajnówce" zmieniono dnia: 2022-11-17 10:08 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Negocjacje w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu lokalu przy ul. 3 Maja 37" zmieniono dnia: 2022-11-17 10:06 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce" zmieniono dnia: 2022-11-16 15:03 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - pomoc administracyjna" stworzono dnia: 2022-11-16 14:43 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 35 w Hajnówce" stworzono dnia: 2022-11-15 15:10 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Negocjacje w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu lokalu przy ul. 3 Maja 47" stworzono dnia: 2022-11-15 14:21 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 185/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2022r." stworzono dnia: 2022-11-15 14:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 184/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2022 r." stworzono dnia: 2022-11-15 13:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji OZE na potrzeby budynku Parku Wodnego w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 50"" zmieniono dnia: 2022-11-15 12:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytów dostępności architektonicznej budynków i ich otoczenia, dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla dwunastu (12) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-11-15 11:53 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytów dostępności architektonicznej budynków i ich otoczenia, dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla dwunastu (12) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-11-15 08:20 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji OZE na potrzeby budynku Parku Wodnego w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 50"" zmieniono dnia: 2022-11-14 14:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022" zmieniono dnia: 2022-11-14 13:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytów dostępności architektonicznej budynków i ich otoczenia, dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla dwunastu (12) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-11-14 13:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji OZE na potrzeby budynku Parku Wodnego w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 50"" zmieniono dnia: 2022-11-14 13:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o wynikach konkursu ART TIME – Otoczenie Hajnówki Centralnej" zmieniono dnia: 2022-11-10 15:20 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Informacja o wynikach konkursu ART TIME – Otoczenie Hajnówki Centralnej" stworzono dnia: 2022-11-10 15:04 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytów dostępności architektonicznej budynków i ich otoczenia, dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla dwunastu (12) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-11-10 11:46 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego"" zmieniono dnia: 2022-11-10 11:45 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 20/22 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 lutego 2022 r." usunięto dnia: 2022-11-10 08:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 20/22 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 lutego 2022 r." usunięto dnia: 2022-11-10 08:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestry aktów prawa miejscowego" zmieniono dnia: 2022-11-09 13:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestry uchwał Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-11-09 13:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji OZE na potrzeby budynku Parku Wodnego w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 50"" zmieniono dnia: 2022-11-09 10:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego"" zmieniono dnia: 2022-11-09 09:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenów zieleni"" zmieniono dnia: 2022-11-07 14:50 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 182/22 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 listopada 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-07 14:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 182/22 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 listopada 2022 r." stworzono dnia: 2022-11-07 14:22 przez: Emilia Rynkowska