BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszonych w okresie międzysesyjnym w 2024 r. - stan na 12.02.2024 r." zmieniono dnia: 2024-02-13 07:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, zapytania i wnioski złożone między LIV a LV sesją " zmieniono dnia: 2024-02-12 14:06 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-02-12 10:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2024-02-12 10:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Nr 67/2024 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 6 lutego 2024 r." stworzono dnia: 2024-02-12 09:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2024 – 2039”" zmieniono dnia: 2024-02-09 09:04 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024" zmieniono dnia: 2024-02-09 09:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Przetargi i ogłoszenia 2024" zmieniono dnia: 2024-02-09 09:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 7 lutego 2024 r." stworzono dnia: 2024-02-08 07:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 lutego 2024 roku" zmieniono dnia: 2024-02-07 13:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 lutego 2024 roku" zmieniono dnia: 2024-02-07 13:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 lutego 2024 roku" zmieniono dnia: 2024-02-07 13:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 lutego 2024 roku" zmieniono dnia: 2024-02-07 13:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 lutego 2024 roku" zmieniono dnia: 2024-02-07 13:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 lutego 2024 roku" stworzono dnia: 2024-02-07 13:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 lutego 2024 roku" zmieniono dnia: 2024-02-07 13:35 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 lutego 2024 roku" zmieniono dnia: 2024-02-07 13:34 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 lutego 2024 roku" stworzono dnia: 2024-02-07 13:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z O.O." zmieniono dnia: 2024-02-07 13:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady LV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 20 lutego 2024r." zmieniono dnia: 2024-02-07 13:02 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : " Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" zmieniono dnia: 2024-02-07 12:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : " Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" zmieniono dnia: 2024-02-07 12:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : " Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" zmieniono dnia: 2024-02-07 12:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : " Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" zmieniono dnia: 2024-02-07 12:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : " Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" zmieniono dnia: 2024-02-07 12:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Budowa budynku Akademii Przyrody - Etap I”" stworzono dnia: 2024-02-07 12:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady LV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 20 lutego 2024r." zmieniono dnia: 2024-02-07 12:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady LV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 20 lutego 2024r." stworzono dnia: 2024-02-07 12:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 1/2024 z dnia 7 luty 2024r." stworzono dnia: 2024-02-07 10:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2024r." stworzono dnia: 2024-02-06 14:08 przez: Emilia Rynkowska