BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z II kwartału 2023 roku" usunięto dnia: 2023-10-11 11:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z II kwartału 2023 roku" usunięto dnia: 2023-10-11 11:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z II kwartału 2023 roku" stworzono dnia: 2023-10-11 11:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z II kwartału 2023 roku" stworzono dnia: 2023-10-11 11:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023" zmieniono dnia: 2023-10-11 10:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z I kwartału 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-10-11 10:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "2023" zmieniono dnia: 2023-10-11 10:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "2023" zmieniono dnia: 2023-10-11 10:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z I kwartał 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-10-11 10:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z I kwartał 2023 roku" stworzono dnia: 2023-10-11 10:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "2023" stworzono dnia: 2023-10-11 10:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 127/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-10 13:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 112/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-10 13:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 102/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lipca 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-10 11:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Strona Główna" zmieniono dnia: 2023-10-10 09:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2023-10-10 09:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2023-10-10 09:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-10 09:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2023-10-09 10:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2023-10-09 10:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Nr 205/2023 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 4 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-06 10:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady XLIX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 22 września 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-10-06 10:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady XLIX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 22 września 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-10-06 10:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "II Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: " Wykonanie dokumentacji i robót budowlanych pn.: "Park kieszonkowy w Hajnówce"" zmieniono dnia: 2023-10-04 14:44 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Strefa Żubra Pompika"" zmieniono dnia: 2023-10-04 14:42 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Strefa Żubra Pompika"" zmieniono dnia: 2023-10-04 14:41 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce" stworzono dnia: 2023-10-04 14:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Strefa Żubra Pompika"" stworzono dnia: 2023-10-04 14:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 125/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 września 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-04 14:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 126/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-04 14:03 przez: Emilia Rynkowska