BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "II Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Strefa Żubra Pompika - I etap"" zmieniono dnia: 2024-04-24 14:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-96/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 kwietnia 2024 r." stworzono dnia: 2024-04-23 13:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe Przedszkola nr 1 w Hajnówce za 2023 rok" zmieniono dnia: 2024-04-23 08:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe Przedszkola nr 1 w Hajnówce za 2023 rok" stworzono dnia: 2024-04-23 08:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 56/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2024 r." stworzono dnia: 2024-04-23 08:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o zgromadzeniu publicznym w dniu 30.04.2024 r. od godz. 17:00 do godz. 19:00 " stworzono dnia: 2024-04-22 10:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o zgromadzeniu publicznym w dniu 25.02.2023 r. w godz. od 12.00 do 12.30 " zmieniono dnia: 2024-04-22 10:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PROTOKÓŁ wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta Hajnówka ponowne głosowanie" zmieniono dnia: 2024-04-22 09:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PROTOKÓŁ wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta Hajnówka ponowne głosowanie" stworzono dnia: 2024-04-22 09:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA dla mężów zaufania o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Hajnówce" stworzono dnia: 2024-04-19 14:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 18 kwietnia 2024 r." zmieniono dnia: 2024-04-19 14:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2024-04-19 14:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 12 kwietnia 2024 r." usunięto dnia: 2024-04-19 14:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 12 kwietnia 2024 r." usunięto dnia: 2024-04-19 14:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 18 kwietnia 2024 r." stworzono dnia: 2024-04-19 14:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 12 kwietnia 2024 r." stworzono dnia: 2024-04-19 14:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 12 kwietnia 2024 r." stworzono dnia: 2024-04-19 14:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 45/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2024 r." zmieniono dnia: 2024-04-19 11:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2024 r." zmieniono dnia: 2024-04-19 11:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 4/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 stycznia 2024 r." stworzono dnia: 2024-04-19 11:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 51/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2024 r" stworzono dnia: 2024-04-19 11:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 stycznia 2024 r." stworzono dnia: 2024-04-19 10:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 lutego 2024 r." stworzono dnia: 2024-04-19 10:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 19/2024 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 26 stycznia 2024 r." stworzono dnia: 2024-04-19 10:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Radni Gminy Miejskiej Hajnówka - oświadczenia majątkowe (koniec kadencji)" zmieniono dnia: 2024-04-18 12:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 60/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 kwietnia 2024 r." stworzono dnia: 2024-04-17 14:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "POSTANOWIENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. " stworzono dnia: 2024-04-16 14:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 59/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 kwietnia 2024 r" stworzono dnia: 2024-04-16 13:49 przez: Ewa Zubrycka
 • Strona : "Wybory do Europarlamentu 2024" stworzono dnia: 2024-04-16 13:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2024 r." usunięto dnia: 2024-04-16 11:23 przez: Emilia Rynkowska