BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XL/319/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-30 12:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XL/318/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-30 11:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XL/316/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-30 11:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XL/315/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-30 11:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XL/313/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-30 09:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XL/314/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-30 09:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XL/313/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-30 09:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenów zieleni"" zmieniono dnia: 2022-12-30 09:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-29 10:40 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 18/22 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 lutego 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-29 09:58 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 209/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-28 14:15 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Tymczasowym magazynowaniu odpadów niebezpiecznych”" zmieniono dnia: 2022-12-28 12:49 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Tymczasowym magazynowaniu odpadów niebezpiecznych”" stworzono dnia: 2022-12-28 12:49 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące wykonania dokumentu pn.: ”Standardy utrzymania i estetyzacji zieleni miejskiej w Hajnówce”" zmieniono dnia: 2022-12-28 12:44 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "PRZETARG Nr 9/2022" stworzono dnia: 2022-12-27 11:59 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone między XXXIX a XL sesją – część G " zmieniono dnia: 2022-12-27 11:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w grudniu 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-27 11:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XL sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 grudnia 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-27 11:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XL sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-27 10:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Harmonogram dyżurów Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka od 02 stycznia 2023 r. do dnia 27 marca 2023 r." stworzono dnia: 2022-12-27 10:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie dokumentów strategicznych i programów rozwoju na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka"" zmieniono dnia: 2022-12-27 08:53 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych II”" zmieniono dnia: 2022-12-23 10:42 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. Żabia Górka"" zmieniono dnia: 2022-12-22 14:19 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. Żabia Górka"" zmieniono dnia: 2022-12-22 13:35 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Protokół Nr XXXVIII/22 z obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2022-12-22 12:33 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Protokół Nr XXXVI/22 z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2022-12-22 12:30 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Protokół Nr XXXIX/22 z obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-12-22 12:29 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Protokół Nr XXXIX/22 z obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się 26 października 2022 r. " zmieniono dnia: 2022-12-22 12:29 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Protokół Nr XXXIX/22 z obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się 26 października 2022 r. " stworzono dnia: 2022-12-22 12:28 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Wyniki głosowania Radnych na XL Sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 grudnia 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-22 12:26 przez: Emilia Korolczuk