BIP UM Hajnówka

Rozgraniczenia gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Rozgraniczenia gruntów

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Adres: 17-200 Hajnówka ul. Zina 1
pokój: 215, 216
telefon: 85 682 6447, 85 682 6448
e-mail: ggr@hajnowka.pl
Rozgraniczenia Nieruchomości
pokój
godziny
przyjęć 
nr telefonu
215,216
poniedziałek: 8,00-16,00 wtorek-piątek
 7,30 - 15,30
682 2180 wew.222, 223
pracownik
odpowiedzialny
Kierownik Referatu: Agnieszka Masalska
wymagane
dokumenty
wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
opłaty znaczek skarbowy za 5 zł, oraz 50 gr za każdy załącznik
termin
odpowiedzi
w zależności od wykonania czynności geodezyjnych przez upoważnionego geodetę
sposób
załatwienia 
sprawy
Ustalenie przebiegu granic poprzez wydanie decyzji o rozgraniczeniu
tryb odwoławczy Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może wystąpić o przekazanie sprawy Sądowi
uwagi czynności geodezyjne wykonuje geodeta uprawniony na koszt strony wnioskującej o rozgraniczenie
komórki
współpracujące
Referat Budownictwa i Inwestycji
podstawa
prawna
Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.u.1989.30.163 ze zm.) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. (Dz.U.1999.45.453)