BIP UM Hajnówka

Jak korzystać? - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Menu tematyczne
W menu tematycznym znajduje się lista kategorii, do których przypisane są informacje. Kliknięcie na wybraną nazwę kategorii powoduje wyświetlenie listy informacji należących do tej kategorii. Informacje pokazywane są w postaci skrótów. Aby obejrzeć pełną treść informacji należy kliknąć przycisk "czytaj dalej". Jednorazowo na stronie pokazywane są skróty 10 informacji. W celu obejrzenia kolejnych informacji należy kliknąć przycisk-numer kolejnej strony (u góry listy). 

Rejestr zmian
W rejestrze zmian wyświetlane są informacje, które były modyfikowane w ciągu ostatnich 2 tygodni. Informacje pokazywane są w postaci listy skrótów. W celu obejrzenia pelnej treści informacji należy kliknąć przycisk "czytaj dalej". Jeżeli informacja była zmieniana pod jej treścią jest umieszczony przycisk "pokaż historię". Użycie tego przycisku umożliwia uzyskanie dostępu do starszych wersji aktualnie wyświetlanej informacji. 

Informacje niedostępne
Część informacji publicznych nie jest dostępna w BIP'ie (np. z powodu wyłączenia ich jawności). Dział "Informacje niedostępne" opisuje tryb postępowania w celu uzyskania dostępu do tych informacji. 

Wyszukiwarka
Wyszukiwarka pozwala na odnalezienie w biuletynie informacji spełniających określone kryteria. Kryteriami tymi są występowanie w tytule, opisie i/lub treści informacji podanej frazy tekstowej, data modyfikacji informacji, przynależność do określonej kategorii menu tematycznego. Wyszukiwanie uruchamia się klikając przycisk "szukaj" (szukanie zaawansowane) lub używając przycisku "<<" znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu obok pola edycyjnego (wyszukiwanie proste).