BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące Opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku zlokalizowanego przy ul. Parkowej 8 w Hajnówce " stworzono dnia: 2022-11-23 14:12 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi doradztwa w zakresie terapeutycznych właściwości przyrody i terenów zieleni" stworzono dnia: 2022-11-23 13:58 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr wniosków złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w październiku 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-23 07:48 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone między XXXIX a XL sesją – część G " zmieniono dnia: 2022-11-23 07:44 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone między XXXIX a XL sesją" stworzono dnia: 2022-11-23 07:44 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 października 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-22 15:19 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie dokumentów strategicznych i programów rozwoju na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka"" zmieniono dnia: 2022-11-22 14:15 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji OZE na potrzeby budynku Parku Wodnego w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 50"" zmieniono dnia: 2022-11-22 14:12 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące usługi zewnętrznej polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych" zmieniono dnia: 2022-11-22 14:02 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Lipowa - niezabudowana nieruchomość" stworzono dnia: 2022-11-22 11:08 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Lipowa - niezabudowana nieruchomość" zmieniono dnia: 2022-11-22 11:04 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Lipowa - niezabudowana nieruchomość" stworzono dnia: 2022-11-22 11:03 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 listopada 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-22 10:45 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 listopada 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-22 10:45 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 listopada 2022 r." stworzono dnia: 2022-11-22 10:44 przez: Ewa Zubrycka
 • Strona : "Strona Główna" zmieniono dnia: 2022-11-21 14:19 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie dokumentów strategicznych i programów rozwoju na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka"" zmieniono dnia: 2022-11-21 14:13 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytów dostępności architektonicznej budynków i ich otoczenia, dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla dwunastu (12) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-11-21 14:12 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie dokumentów strategicznych i programów rozwoju na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka"" zmieniono dnia: 2022-11-21 13:57 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie dokumentów strategicznych i programów rozwoju na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka"" zmieniono dnia: 2022-11-21 13:53 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące usługi zewnętrznej polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych" zmieniono dnia: 2022-11-21 12:30 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych" stworzono dnia: 2022-11-21 12:29 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 października 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-21 10:35 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 października 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-21 09:22 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022" zmieniono dnia: 2022-11-18 10:55 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytów dostępności architektonicznej budynków i ich otoczenia, dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla dwunastu (12) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-11-17 14:12 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytów dostępności architektonicznej budynków i ich otoczenia, dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla dwunastu (12) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-11-17 14:09 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu w projekcie pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”" stworzono dnia: 2022-11-17 14:01 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 października 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-17 12:57 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 października 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-17 12:56 przez: Ewa Zubrycka