BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia" zmieniono dnia: 2023-11-07 11:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Archiwum Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2023-11-07 09:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 137/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 listopada 2023 r." stworzono dnia: 2023-11-07 09:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 31 październikia 2023 r." stworzono dnia: 2023-11-07 08:53 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady LI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 15 października 2023r." zmieniono dnia: 2023-11-06 13:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady LI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 15 października 2023r." stworzono dnia: 2023-11-06 09:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" stworzono dnia: 2023-11-06 08:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/385/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." zmieniono dnia: 2023-11-03 13:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr L/385/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-11-03 13:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 133/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2021 r." stworzono dnia: 2023-11-03 12:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr osób objętych kwalifikacją wojskową" zmieniono dnia: 2023-11-02 13:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr osób objętych kwalifikacją wojskową" zmieniono dnia: 2023-11-02 13:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr osób objętych kwalifikacją wojskową" zmieniono dnia: 2023-11-02 13:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu" zmieniono dnia: 2023-11-02 10:37 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu nowych taryf" zmieniono dnia: 2023-11-02 09:59 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu nowych taryf" stworzono dnia: 2023-11-02 09:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "III Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta” - III" zmieniono dnia: 2023-11-02 09:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "III Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta” - III" zmieniono dnia: 2023-11-02 09:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/393/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-11-02 09:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/392/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-11-02 09:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/391/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-11-02 08:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/390/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-11-02 08:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "III Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta” - III" stworzono dnia: 2023-10-31 14:47 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/389/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-31 14:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/388/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r. " stworzono dnia: 2023-10-31 14:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/387/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r. " stworzono dnia: 2023-10-31 14:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/386/23 Rady miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-31 14:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/384/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-31 13:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/383/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-31 13:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr L/382/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-31 13:10 przez: Emilia Rynkowska