BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 179/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-11-07 08:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 178/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-11-07 07:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Gmina Miejska Hajnówka przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych" zmieniono dnia: 2022-11-04 12:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel" zmieniono dnia: 2022-11-04 12:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytów dostępności architektonicznej budynków i ich otoczenia, dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla dwunastu (12) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2022-11-04 12:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel" stworzono dnia: 2022-11-04 10:04 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-11-03 13:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenów zieleni"" zmieniono dnia: 2022-11-03 12:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 176/2022 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 października 2022 r." zmieniono dnia: 2022-11-03 11:18 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2022-11-02 13:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty - koordynatora projektu" zmieniono dnia: 2022-11-02 12:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2022-11-02 12:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko referenta" zmieniono dnia: 2022-11-02 12:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE specjalisty – koordynatora projektu pn. "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"" zmieniono dnia: 2022-11-02 12:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu w projekcie pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”" zmieniono dnia: 2022-11-02 12:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w projekcie pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”" zmieniono dnia: 2022-11-02 12:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty - koordynatora projektu" zmieniono dnia: 2022-11-02 12:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/311/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-10-31 14:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/310/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-10-31 14:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/309/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-10-31 13:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/308/22 Rady miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-10-31 13:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/307/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-10-31 13:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/306/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-10-31 12:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/305/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-10-31 12:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/304/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-10-31 12:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XXXIX/303/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r. " stworzono dnia: 2022-10-31 12:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym : "Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego"" zmieniono dnia: 2022-10-31 08:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 176/2022 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-10-28 15:28 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji OZE na potrzeby budynku Parku Wodnego w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 50"" stworzono dnia: 2022-10-28 14:58 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 177/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2022 r." stworzono dnia: 2022-10-28 09:45 przez: Emilia Rynkowska