BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Wyniki głosowania Radnych na XL Sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-22 12:25 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w grudniu 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-22 12:21 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych II”" zmieniono dnia: 2022-12-22 12:12 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 192/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2022 roku" stworzono dnia: 2022-12-22 11:36 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 189/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 listopada 2022 roku" stworzono dnia: 2022-12-22 11:34 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 180/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2022 roku " zmieniono dnia: 2022-12-22 11:32 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 180/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2022 roku " stworzono dnia: 2022-12-22 11:32 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 203/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 grudnia 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-22 10:42 przez: Emilia Korolczuk
 • Strona : "Strona Główna" zmieniono dnia: 2022-12-22 10:11 przez: Emilia Korolczuk
 • Strona : "Strona Główna" zmieniono dnia: 2022-12-22 10:11 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Transmisja z obrad XL sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-21 14:06 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych II”" zmieniono dnia: 2022-12-21 13:42 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące wykonania dokumentu pn.: ”Standardy utrzymania i estetyzacji zieleni miejskiej w Hajnówce”" zmieniono dnia: 2022-12-21 08:19 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące wykonania dokumentu pn.: ”Standardy utrzymania i estetyzacji zieleni miejskiej w Hajnówce”" stworzono dnia: 2022-12-21 08:18 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentu pn.: ”Standardy utrzymania i estetyzacji zieleni miejskiej w Hajnówce” w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja" zmieniono dnia: 2022-12-20 10:24 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. Żabia Górka"" zmieniono dnia: 2022-12-20 08:33 przez: Ewa Zubrycka
 • Strona : "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z O.O." zmieniono dnia: 2022-12-16 12:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z O.O." zmieniono dnia: 2022-12-16 12:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 203/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 grudnia 2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-16 12:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 203/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 grudnia 2022 r." stworzono dnia: 2022-12-16 12:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" stworzono dnia: 2022-12-16 11:52 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu przy ul. 3 Maja 35" usunięto dnia: 2022-12-16 10:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu przy ul. 3 Maja 35" usunięto dnia: 2022-12-16 10:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza do negocjacji w drodze bezprzetargowej na stawkę czynszu przy ul. 3 Maja 35" stworzono dnia: 2022-12-16 10:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bielsk Podlaski" stworzono dnia: 2022-12-16 08:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta Hajnówka poszukuje rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne" zmieniono dnia: 2022-12-15 11:43 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie w sprawie wykonywania usług weterynaryjnych w ramach realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...2023"" zmieniono dnia: 2022-12-15 11:41 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszonych w okresie międzysesyjnym w 2022 r. - stan na 13.12.2022 r." zmieniono dnia: 2022-12-15 10:49 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych II”" stworzono dnia: 2022-12-15 10:13 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. Żabia Górka"" zmieniono dnia: 2022-12-15 08:07 przez: Emilia Korolczuk