BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Materiały na obrady L sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 23 października 2023r." zmieniono dnia: 2023-10-16 08:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na obrady XLVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 2 sierpnia 2023r." stworzono dnia: 2023-10-16 08:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 13 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-13 15:17 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 września 2023 r. " stworzono dnia: 2023-10-13 12:47 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 124/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2023 roku" stworzono dnia: 2023-10-13 12:25 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 126/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 października 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-10-13 12:21 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 126/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 października 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-10-13 12:20 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 126/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 października 2023 roku" stworzono dnia: 2023-10-13 12:20 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "Informacja dla mężów zaufania o godzinach pracy Okręgowych Komisji Wyborczych" stworzono dnia: 2023-10-12 14:47 przez: Ewa Zubrycka
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg II”" zmieniono dnia: 2023-10-12 09:26 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg II”" stworzono dnia: 2023-10-12 09:25 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z I kwartału 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-10-11 11:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z II kwartału 2023 roku" usunięto dnia: 2023-10-11 11:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z II kwartału 2023 roku" usunięto dnia: 2023-10-11 11:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z II kwartału 2023 roku" stworzono dnia: 2023-10-11 11:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z II kwartału 2023 roku" stworzono dnia: 2023-10-11 11:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023" zmieniono dnia: 2023-10-11 10:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z I kwartału 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-10-11 10:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "2023" zmieniono dnia: 2023-10-11 10:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "2023" zmieniono dnia: 2023-10-11 10:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z I kwartał 2023 roku" zmieniono dnia: 2023-10-11 10:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Sprawozdania roczne z I kwartał 2023 roku" stworzono dnia: 2023-10-11 10:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "2023" stworzono dnia: 2023-10-11 10:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 127/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-10 13:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 112/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-10 13:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 102/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lipca 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-10 11:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Strona Główna" zmieniono dnia: 2023-10-10 09:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2023-10-10 09:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2023-10-10 09:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 października 2023 r." stworzono dnia: 2023-10-10 09:43 przez: Emilia Rynkowska