BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "NABÓR na wolne stanowisko urzędniczne Referenta w Biurze Rady Miasta Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-01-24 10:33 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "NABÓR na wolne stanowisko urzędniczne Referenta w Biurze Rady Miasta Urzędu Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2024-01-23 14:15 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "NABÓR na wolne stanowisko urzędniczne Referenta w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka" zmieniono dnia: 2024-01-23 13:48 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "NABÓR na wolne stanowisko urzędniczne Referenta w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2024-01-23 13:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszonych w okresie międzysesyjnym w 2023 r. - stan na 23 stycznia 2024r." zmieniono dnia: 2024-01-23 10:45 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 stycznia 2024 r." stworzono dnia: 2024-01-22 13:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 145/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 listopada 2023 r." stworzono dnia: 2024-01-22 11:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych" zmieniono dnia: 2024-01-19 11:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych" zmieniono dnia: 2024-01-19 11:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych" zmieniono dnia: 2024-01-19 11:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych" zmieniono dnia: 2024-01-19 11:26 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych" stworzono dnia: 2024-01-19 11:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 stycznia 2024 r." stworzono dnia: 2024-01-19 11:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 149/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2023 r. " stworzono dnia: 2024-01-19 10:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 121/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 września 2023 r." stworzono dnia: 2024-01-19 10:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 157/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 grudnia 2023r." stworzono dnia: 2024-01-19 09:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 grudnia 2023r." stworzono dnia: 2024-01-19 09:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 stycznia 2024 r." zmieniono dnia: 2024-01-19 07:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń pn. „Zarządzanie zmianą w jednostkach samorządu terytorialnego“ dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2024-01-18 14:31 przez: Emilia Korolczuk
 • Artykuł : "Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce" zmieniono dnia: 2024-01-18 11:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PETYCJA z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Storczykowej" zmieniono dnia: 2024-01-18 11:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Nadzór inwestorski nad przebudową budynku Urzędu Miasta”" stworzono dnia: 2024-01-18 11:24 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 stycznia 2024 r." stworzono dnia: 2024-01-18 11:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wnioski zgłoszone po LIII sesji – część G" stworzono dnia: 2024-01-18 09:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce" zmieniono dnia: 2024-01-18 09:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2024 r." stworzono dnia: 2024-01-18 09:02 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024" zmieniono dnia: 2024-01-18 08:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 167/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2023 r." zmieniono dnia: 2024-01-18 08:46 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Przetargi i ogłoszenia 2024" zmieniono dnia: 2024-01-18 08:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Przetargi i ogłoszenia 2024" zmieniono dnia: 2024-01-18 08:40 przez: Emilia Rynkowska