BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 90/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2011 roku" zmieniono dnia: 2011-11-29 14:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 90/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2011 roku" stworzono dnia: 2011-11-29 14:02 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wystąpienie pokontrolne CBA z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2011-11-29 12:19 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce " zmieniono dnia: 2011-11-29 12:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce " stworzono dnia: 2011-11-29 12:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Notatka informacyjna z przeprowadzonych czynności sprawdzających w Hajnowskim Domu Kultury" zmieniono dnia: 2011-11-29 12:06 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Notatka informacyjna z przeprowadzonych czynności sprawdzających w Hajnowskim Domu Kultury" stworzono dnia: 2011-11-29 12:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Kontrole - 2011 rok" zmieniono dnia: 2011-11-29 11:28 przez: root
 • Strona : "Kontrole - 2010 rok" stworzono dnia: 2011-11-29 11:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Kontrole - 2011 rok" stworzono dnia: 2011-11-29 10:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 89/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 22 listopada 2011 roku" stworzono dnia: 2011-11-22 13:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 68/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2011 r." stworzono dnia: 2011-11-22 11:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 83/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 03 listopada 2011r." stworzono dnia: 2011-11-21 12:31 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 55/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 lipca 2011r. " stworzono dnia: 2011-11-21 12:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XIII sesję w dniu 30 listopada 2011r." zmieniono dnia: 2011-11-17 13:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XIII sesję w dniu 30 listopada 2011r." zmieniono dnia: 2011-11-17 13:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XIII sesję w dniu 30 listopada 2011r." zmieniono dnia: 2011-11-17 13:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XIII sesję w dniu 30 listopada 2011r." zmieniono dnia: 2011-11-17 12:06 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na XIII sesję w dniu 30 listopada 2011r." stworzono dnia: 2011-11-17 12:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2012-2022" zmieniono dnia: 2011-11-17 09:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Projekt budżetu miasta Hajnówka na rok 2012" zmieniono dnia: 2011-11-17 09:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 85/1 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 roku " zmieniono dnia: 2011-11-17 09:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 84/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 roku " zmieniono dnia: 2011-11-17 09:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 84/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 roku " zmieniono dnia: 2011-11-17 09:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR84/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 roku " zmieniono dnia: 2011-11-16 21:02 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 85/1 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 roku " stworzono dnia: 2011-11-16 21:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 84/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 roku " zmieniono dnia: 2011-11-16 20:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 84/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2011 roku " stworzono dnia: 2011-11-16 20:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r." stworzono dnia: 2011-11-07 14:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XII/72/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r." stworzono dnia: 2011-11-04 12:36 przez: Emilia Rynkowska