BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 12/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 r." stworzono dnia: 2012-03-20 09:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 9/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 r" stworzono dnia: 2012-03-20 09:36 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 r" stworzono dnia: 2012-03-20 08:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 7/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 lutego 2012 r" stworzono dnia: 2012-03-20 08:25 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 92/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 5 grudnia 2011r." stworzono dnia: 2012-03-20 08:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 76/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 września 2011 r." stworzono dnia: 2012-03-20 08:00 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 13/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2012 r." stworzono dnia: 2012-03-16 15:52 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "2012 rok" zmieniono dnia: 2012-03-16 12:39 przez: root
 • Strona : "2012 rok" zmieniono dnia: 2012-03-16 12:38 przez: root
 • Artykuł : "Materiały na VX sesję w dniu 28 marca 2012 r." zmieniono dnia: 2012-03-16 09:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na VX sesję w dniu 28 marca 2012 r." zmieniono dnia: 2012-03-16 09:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Materiały na sesje 2012" zmieniono dnia: 2012-03-15 15:34 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Materiały na VX sesję w dniu 28 marca 2012 r." stworzono dnia: 2012-03-15 15:33 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2012 – 2016" stworzono dnia: 2012-03-12 11:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/90/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." stworzono dnia: 2012-03-12 11:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012" stworzono dnia: 2012-03-12 10:50 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XIV/89/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " stworzono dnia: 2012-03-12 10:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 100/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011r." zmieniono dnia: 2012-03-09 23:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 100/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011r." stworzono dnia: 2012-03-09 23:38 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 99/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011r." stworzono dnia: 2012-03-09 23:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE Nr 95/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2011 r" stworzono dnia: 2012-03-09 22:56 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 87/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 listopada 2011 r." stworzono dnia: 2012-03-09 22:32 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 82/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2011r. " stworzono dnia: 2012-03-09 22:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 71/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 września 2011r." zmieniono dnia: 2012-03-09 21:40 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 71/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 września 2011r." stworzono dnia: 2012-03-09 21:39 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 63/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 sierpnia 2011r." stworzono dnia: 2012-03-09 21:14 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 42/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2011 r" stworzono dnia: 2012-03-09 21:02 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 59/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 lipca 2011 r." stworzono dnia: 2012-03-09 20:29 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 53/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 lipca 2011 r" stworzono dnia: 2012-03-09 20:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 74/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2011 r" stworzono dnia: 2012-03-09 19:47 przez: Emilia Rynkowska