BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-10-03 11:22 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 72/2011 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2011r." stworzono dnia: 2011-09-30 18:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów" zmieniono dnia: 2011-09-29 22:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów" zmieniono dnia: 2011-09-29 22:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok" zmieniono dnia: 2011-09-28 22:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok" zmieniono dnia: 2011-09-28 22:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok" stworzono dnia: 2011-09-28 22:47 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 73/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2011 roku" stworzono dnia: 2011-09-27 14:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Hajnówce" stworzono dnia: 2011-09-27 10:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Hajnówce" zmieniono dnia: 2011-09-27 10:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 69/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2011 r." zmieniono dnia: 2011-09-19 22:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 69/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 września 2011 r." stworzono dnia: 2011-09-19 22:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 66/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2011 roku " stworzono dnia: 2011-09-19 21:44 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 września 2011 r." stworzono dnia: 2011-09-16 12:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA o wywieszeniu wykazu" stworzono dnia: 2011-09-15 19:51 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 września 2011 roku" stworzono dnia: 2011-09-08 15:49 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/63/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 r. " stworzono dnia: 2011-09-02 22:27 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/62/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 r. " stworzono dnia: 2011-09-02 22:21 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/64/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 roku" zmieniono dnia: 2011-09-01 14:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/64/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 roku" zmieniono dnia: 2011-09-01 14:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/64/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 roku" zmieniono dnia: 2011-09-01 14:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/64/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 roku" zmieniono dnia: 2011-09-01 14:06 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/64/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 roku" zmieniono dnia: 2011-09-01 14:06 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/64/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 roku" zmieniono dnia: 2011-09-01 14:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/64/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 roku" zmieniono dnia: 2011-09-01 14:04 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XI/64/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2011 roku" stworzono dnia: 2011-09-01 14:03 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "PROJEKT Uchwały w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową" stworzono dnia: 2011-09-01 13:59 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego" stworzono dnia: 2011-08-31 12:20 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA o wywieszeniu wykazu" stworzono dnia: 2011-08-31 12:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 62/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 sierpnia 2011 r. " zmieniono dnia: 2011-08-29 20:03 przez: Emilia Rynkowska