BIP UM Hajnówka

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa - zadania

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Kierownik Referatu: Agnieszka Masalska
adres: 17-200 Hajnówka ul. Zina 1
pokój: 215, 216
telefon: 85 682 6447, 85 682 6448
e-mail: a.masalska@hajnowka.pl

Do zadań Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa należy:

  1. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach rozgraniczeń nieruchomości
  2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach podziałów nieruchomości;
  3. prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości;
  4. zawieranie umów dzierżaw i użyczeń gruntów stanowiących własność gminy;
  5. sprzedaż nieruchomości lub oddanie w wieczyste użytkowanie.