BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 78/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 78/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 78/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-09-10 08:45 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-09-10 08:45 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-10 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk