BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE z dnia 24 października 2014r.

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE z dnia 24 października 2014r.

UCHWAŁA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE

z dnia 24 października 2014 roku

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

Na podstawie art. 182 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Hajnówka, Rady Powiatu Hajnowskiego, Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta Hajnówka, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze od nr 1 do nr 15, w składach osobowych zawartych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Komisji

MARIA JAŃCZUK

…………………………..

Zastępca Przewodniczącego Komisji

DOROTA SIOMKO

…………………………..

Członek Komisji

MARIA DANILECKA

…………………………..

Członek Komisji

MAŁGORZATA JUSTYNA ŁUKASZEWICZ

…………………………..

Członek Komisji

JANINA SAKOWICZ

…………………………..

Członek Komisji

ANNA SOBOTKA

…………………………..

Członek Komisji

JOLANTA WALEWSKA

…………………………..

 


Data wytworzenia: 2014-10-24 21:16 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2014-10-24 21:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska