BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE z dnia 23 października 2014r.

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE z dnia 23 października 2014r.

UCHWAŁA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE

z dnia 23 października 2014 roku

 

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach

do Rady Miasta Hajnówka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zmianami) Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 ustawy — Kodeks wyborczy, w wyborach do Rady Miasta Hajnówka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

Nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA HAJNÓWKA

Nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMIA HAJNOWSKA

§ 2

Traci moc uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Hajnówka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Komisji

MARIA JAŃCZUK

…………………………..

Zastępca Przewodniczącego Komisji

DOROTA SIOMKO

…………………………..

Członek Komisji

MARIA DANILECKA

…………………………..

Członek Komisji

MAŁGORZATA JUSTYNA ŁUKASZEWICZ

…………………………..

Członek Komisji

JANINA SAKOWICZ

…………………………..

Członek Komisji

ANNA SOBOTKA

…………………………..

Członek Komisji

JOLANTA WALEWSKA

…………………………..

 

Uzasadnienie do uchwały

W dniu 21 października 2014 roku Miejska Komisja Wyborcza w Hajnówce podjęła uchwałę w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Hajnówka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. W losowaniu przeprowadzonym w tym dniu uwzględniono tylko jeden komitet wyborców natomiast nie uwzględniono drugiego komitetu, sugerując się błędnie interpretacją przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zmianami). Podjęta w dniu 23 października 2014 roku uchwała naprawia błąd przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Hajnówka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku tylko jednemu z komitetów.


Data wytworzenia: 2014-10-24 14:30 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2014-10-24 14:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska