BIP UM Hajnówka

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka