BIP UM Hajnówka

Likwidacja działalności gospodarczej - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Likwidacja działalności gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej

 • pisemne /czytelne/ powiadomienie organu o zaprzestaniu wykonywania działalności z podaniem przyczyny oraz wskazaniem daty likwidacji (w przypadku Spółki Cywilnej podpisane przez wszystkich wspólników)
   
 • dowód osobisty lub karta stałego pobytu (w przypadku obcokrajowca), celem potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek
   
 • pokój
  godziny
  przyjęć 
  nr telefonu
  53 (przyjmowanie i weryfikacja wniosków, wydawanie dok.)
  poniedziałek: 8,00-16,00 wtorek-piątek 7,30 - 15,30
  682 6445; 682 2180 wew.117
  wymagane
  dokumenty
  Wymagane dokumenty podstawowe:
   
  opłaty opłata skarbowa 5 zł.
  termin
  odpowiedzi
  14 dni (art. 7b.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej)
  sposób
  załatwienia 
  sprawy
  decyzja o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  tryb odwoławczy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia zaświadczenia
  uwagi przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej w terminie 14 od daty zaprzestania
  podstawa
  prawna
  ustawa z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.1999.101.1178 z późn.zm. - art. 7e - 7h)