BIP UM Hajnówka

Co zawiera biuletyn ? - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Co zawiera biuletyn?

 • dane podmiotu i informacje dotyczące:
  • statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu,
  • organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu,
  • organów podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach,
  • strukturze własnościowej podmiotu,
  • majątku, którym dysponuje,
 • informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o:
  • trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych,
  • trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych,
  • działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.