BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "UCHWAŁA NR III/17/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 r." zmieniono dnia: 2011-07-25 13:17 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2011" zmieniono dnia: 2011-07-25 13:17 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR III/17/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 r." zmieniono dnia: 2011-07-25 13:16 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR III/17/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 r." stworzono dnia: 2011-07-25 13:16 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Podatki i opłaty lokalne 2011" stworzono dnia: 2011-07-25 13:14 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Oświadczenia majątkowe" zmieniono dnia: 2011-07-25 12:53 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Oświadczenia majątkowe" zmieniono dnia: 2011-07-25 12:53 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Oświadczenie majątkowe - wzór do pobrania" stworzono dnia: 2011-07-25 12:53 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Oświadczenie majątkowe - wzór do pobrania" zmieniono dnia: 2011-07-25 12:53 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli" zmieniono dnia: 2011-07-25 12:51 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedszkole nr 1 w Hajnówce - dyrektor Irena Hapunik" stworzono dnia: 2011-07-25 12:48 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - dyrektor Dorota Durzyńska" stworzono dnia: 2011-07-25 12:48 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedszkole nr 2 w Hajnówce - dyrektor Iwona Raszkiewicz" stworzono dnia: 2011-07-25 12:48 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedszkole nr 5 z Oddziałami żłobkowymi w Hajnówce - dyrektor Krystyna Kojło" stworzono dnia: 2011-07-25 12:47 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce - dyrektor Halina Krystyna Pustelnik" stworzono dnia: 2011-07-25 12:45 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce - dyrektor Mirosława Fedoruk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:44 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce - dyrektor Adam Jerzy Chudek" stworzono dnia: 2011-07-25 12:44 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce - dyrektor Irena Kułaczewska" stworzono dnia: 2011-07-25 12:40 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji - prezes Romuald Wołkowycki" stworzono dnia: 2011-07-25 12:35 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Hajnowski Dom Kultury - p.o. dyrektor Rościsław Kuncewicz" stworzono dnia: 2011-07-25 12:34 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Miejska Biblioteka Publiczna - dyrektor Halina Wojskowicz" stworzono dnia: 2011-07-25 12:34 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dyrektor Barbara Zdzisława Wasiluk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:33 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Ośrodek Sportu i Rekreacji - dyrektor Mirosław Awksentiuk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:33 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Ośrodek Sportu i Rekreacji - dyrektor Mirosław Awksentiuk" zmieniono dnia: 2011-07-25 12:33 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Park Wodny w Hajnówce - dyrektor Mirosław Chilimoniuk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:32 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o - prezes Anatol Żukowski" stworzono dnia: 2011-07-25 12:32 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - prezes Jarosław Kot" stworzono dnia: 2011-07-25 12:32 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - wiceprezes Piotr Monach" stworzono dnia: 2011-07-25 12:31 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dyrektor Anatol Łapiński" stworzono dnia: 2011-07-25 12:29 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - prezes zarządu Jerzy Aleksiejuk" stworzono dnia: 2011-07-25 12:29 przez: Urząd Miasta Hajnówka