BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Strona : "Likwidacja działalności gospodarczej" stworzono dnia: 2011-07-26 15:33 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Zgłoszenie zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej" stworzono dnia: 2011-07-26 15:33 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Ewidencjonowanie działalności gospodarczej - po raz pierwszy" stworzono dnia: 2011-07-26 15:33 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Referat Polityki Gospodarczej" zmieniono dnia: 2011-07-26 15:32 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2011-07-26 15:31 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Dofinansowanie na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest na terenie miasta" usunięto dnia: 2011-07-26 15:30 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Dofinansowanie na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest na terenie miasta" stworzono dnia: 2011-07-26 15:30 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Dofinansowanie na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest na terenie miasta" usunięto dnia: 2011-07-26 15:28 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Dofinansowanie na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest na terenie miasta" stworzono dnia: 2011-07-26 15:28 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia" stworzono dnia: 2011-07-26 15:24 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Dofinansowanie usuwania elementów zawierających azbest z budynków" stworzono dnia: 2011-07-26 15:23 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Zezwolenia: odbierania odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych" stworzono dnia: 2011-07-26 15:21 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów" stworzono dnia: 2011-07-26 15:20 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Sprawy mieszkaniowe - wynajem lokali komunalnych" stworzono dnia: 2011-07-26 15:19 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Dodatki mieszkaniowe" stworzono dnia: 2011-07-26 15:18 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego" stworzono dnia: 2011-07-26 15:17 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Wydanie zezwolenia na utrzymanie lub hodowlę psa rasy uznanej za agresywną" stworzono dnia: 2011-07-26 15:16 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Rozgraniczenia gruntów" zmieniono dnia: 2011-07-26 15:00 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Podział gruntów" zmieniono dnia: 2011-07-26 14:59 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa" zmieniono dnia: 2011-07-26 14:58 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Rozgraniczenia gruntów" stworzono dnia: 2011-07-26 14:57 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Podział gruntów" stworzono dnia: 2011-07-26 14:56 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Struktura organizacyjna Urzędu Miasta" zmieniono dnia: 2011-07-26 14:55 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Strona : "Wybory samorządowe 2010" zmieniono dnia: 2011-07-26 14:52 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "PROTOKÓŁ z wyborów do Rady Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2011-07-26 14:52 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "PROTOKÓŁ wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2011-07-26 14:51 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Ukonstytuowane składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Hajnówce" stworzono dnia: 2011-07-26 14:46 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Uchwała Nr 5/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 12 listopada 2010 r." stworzono dnia: 2011-07-26 14:45 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Uchwała Nr 4/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 10 listopada 2010 r." stworzono dnia: 2011-07-26 14:43 przez: Urząd Miasta Hajnówka
 • Artykuł : "Uchwała Nr 3/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 5 listopada 2010 r." stworzono dnia: 2011-07-26 14:42 przez: Urząd Miasta Hajnówka