BIP UM Hajnówka

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Historia zmian

 • Artykuł : "Zezwolenia: odbierania odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych" zmieniono dnia: 2012-01-27 13:18 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Zezwolenia: odbierania odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych" zmieniono dnia: 2012-01-27 13:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 93/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-26 20:12 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Informacja dla przedsiębiorców działających w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka" stworzono dnia: 2012-01-26 15:11 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 93/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05.12.2011 r." stworzono dnia: 2012-01-26 14:53 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 1/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 04 stycznia 2012 roku" zmieniono dnia: 2012-01-16 18:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 1/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 04 stycznia 2012 roku" zmieniono dnia: 2012-01-16 18:08 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 1/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 04 stycznia 2012 roku" zmieniono dnia: 2012-01-16 18:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 1/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 04 stycznia 2012 roku" zmieniono dnia: 2012-01-16 18:07 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 1/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 04 stycznia 2012 roku" stworzono dnia: 2012-01-16 18:01 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "2012 rok" zmieniono dnia: 2012-01-16 17:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "2012 rok" zmieniono dnia: 2012-01-16 17:58 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "2012 rok" stworzono dnia: 2012-01-16 17:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "INFORMACJA o wywieszeniu wykazu " stworzono dnia: 2012-01-13 10:16 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Przetargi i ogłoszenia 2012" zmieniono dnia: 2012-01-13 10:13 przez: Emilia Rynkowska
 • Strona : "Przetargi i ogłoszenia 2012" stworzono dnia: 2012-01-13 10:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 103/11 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2011r." stworzono dnia: 2012-01-10 14:23 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XIV/98/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." stworzono dnia: 2012-01-10 14:17 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA Nr XIV/97/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." stworzono dnia: 2012-01-10 14:04 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/96/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-10 13:57 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/96/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-10 13:55 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/96/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." stworzono dnia: 2012-01-10 13:54 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-10 13:43 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-10 13:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." zmieniono dnia: 2012-01-10 13:42 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r." stworzono dnia: 2012-01-10 13:41 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " zmieniono dnia: 2012-01-10 13:10 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR XIV/84/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " zmieniono dnia: 2012-01-10 13:09 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " stworzono dnia: 2012-01-10 13:05 przez: Emilia Rynkowska
 • Artykuł : "Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. " usunięto dnia: 2012-01-10 13:05 przez: Emilia Rynkowska