BIP UM Hajnówka

Zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka

Zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka

UCHWAŁA NR XIV/116/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2021-06-23 11:58 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2021-06-23 11:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska