BIP UM Hajnówka

Zestawienie ofert i wybór oferty dot. zamówienia: świadczenie usług biegłego rewidenta, który dokona badania raportów/sprawozdań finansowych dwóch zadań /projektów

Zestawienie ofert i wybór oferty dot. zamówienia: świadczenie usług biegłego rewidenta, który dokona badania raportów/sprawozdań finansowych dwóch zadań /projektów


Data wytworzenia: 2022-07-08 09:20 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2022-07-08 09:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-08 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk