BIP UM Hajnówka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia placów zabaw, mebli, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia placów zabaw, mebli, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania"

Hajnówka, dnia 2016.10.07

ZOK.271.2.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w wyniku zamówienia publicznego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia placów zabaw, mebli, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania" wybrano

następujące oferty:

Część nr 1

PHU "SOBEX-NOWY"

17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 4/1

Przyznane punkty: cena - 60,00 pkt., termin - 30,00 pkt., gwarancja - 6,94 pkt, razem - 96,94 pkt.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1. Elmar Anna Karnas

36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 1/3

Przyznane punkty: cena - 48,03 pkt., termin - 12,86 pkt., gwarancja - 10,00 pkt, razem - 70,89 pkt.

Część nr 2

PHU "SOBEX-NOWY"

17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 4/1

Przyznane punkty: cena - 60,00 pkt., termin - 30,00 pkt., gwarancja - 6,94 pkt, razem - 96,94 pkt.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1. KOBIS Paweł Wojtanowski

33-17 Tuchów, ul. Widok 16

Przyznane punkty: cena - 53,61 pkt., termin - 18,00 pkt., gwarancja - 10,00 pkt, razem - 81,61 pkt.

2. COM Michał Karczewski

03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8

Przyznane punkty: cena - 45,95 pkt., termin - 9,00 pkt., gwarancja - 6,67 pkt, razem - 61,62 pkt.

3. Centrum Informatyki ZETO S.A.

15-048 Białystok, ul. Skorupska 9

Przyznane punkty: cena - 37,57 pkt., termin - 7,50 pkt., gwarancja - 6,67 pkt, razem - 51,74 pkt.

4. PHU BAWI S.A.

15-399 Białystok, ul. Składowa 10

Przyznane punkty: cena - 43,55 pkt., termin - 6,43 pkt., gwarancja - 3,33 pkt, razem - 53,31 pkt.

 

Zastępca Burmistrza

Andrzej Skiepko


Data wytworzenia: 2016-10-10 11:07 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2016-10-10 11:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska