BIP UM Hajnówka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów siłowni zewnętrznych dla zadania „Strefa rekreacji na Osiedlu Leśna”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów siłowni zewnętrznych dla zadania „Strefa rekreacji na Osiedlu Leśna”.

GKM. 7021.1.14.2022

P R O T O K Ó Ł z wyboru oferty

  1. W dniu 21.06.2022 r. do udziału w postępowaniu zaproszono 3 wykonawców poprzez rozesłanie formularza ofertowego (formularze ofertowe i dowody przekazania stanowią załączniki do niniejszego protokołu) oraz zamieszczono zapytanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

  2. W oznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny

Uwagi

Cena za dostawę , rozładunek oraz montaż elementów w zł.

1

NOBA - EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87- 123 Dobrzejewice

19.803,00

2

TRIFID Mikołaj Dzwończyk, ul. Prusa 19A, 05-510 Konstancin Jeziorna

24.969,00

3

WIMED Sp. z o.o. Sp.k., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

23.185,50

4

HERKULES SP. z o.o. Sp.k., ul. Szymanowskiego 47A, 32-501 Pogorzyce

27.847,20

5

ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina

24.900,00

6

Fit Park Sp. zo.o. Sp.k., ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń

18.978,90

7

DAMART Damian Smelczyński, ul. Grabowska 30B, 62-570 Rychwał

23.320,00

8

BODY WORKS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sobczaka 41, 01-492 Warszawa

23.862,00

9

LaHavira Sp. z o.o., ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno

38.079,57

10

ROMEX Sp. z o.o., ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz

23.535,96

11

SIMBA Group Sp. z o.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

22.000,01

  1. Oferta nr …. została odrzucona, ponieważ ….............................

  2. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6, gdyż spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym i przedstawia najlepszy bilans ceny.

  3. Postępowanie unieważniono z powodu ------------------.

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Roman Kiendyś

 

 


Data wytworzenia: 2022-07-08 10:56 Autor: Anna Daniszewska Data publikacji: 2022-07-08 10:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-08 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk