BIP UM Hajnówka

ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 stycznia 2024 r.

ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 stycznia 2024 r.

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 19 stycznia 2024 r.

BRM.0005.1.2024

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

ZAWIADOMIENIE

o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka.

Miejsce posiedzenia: 17-200 Hajnówka, Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, sala konferencyjna nr 12, parter

Termin posiedzenia: 24 stycznia 2024 r., godz. 15:30

Temat posiedzenia Komisji: Wniosek Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli z dnia 13 stycznia 20234 r. o w sprawie pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2024-01-22 13:57 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2024-01-22 13:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska