BIP UM Hajnówka

Zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

Zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

Hajnówka, dnia 10 lipca 2023 r.

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

ZAWIADOMIENIE

o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka.

Miejsce posiedzenia: 17-200 Hajnówka, Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój 210, II piętro

Termin posiedzenia: 17 lipca 2023 r., godz. 14:30

Tematem posiedzenia Komisji będą następujące wnioski i skargi:

  1. Wniosek Pana Adama Iwańczuka oznaczony BRM.0005.3.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. o przygotowanie przez Radę Miasta Hajnówka uchwały dotyczącej objęcia wszystkich drzew w naszym mieście szczególną ochroną,

  2. Wniosek Pana Adama Iwańczuka oznaczony BRM.0005.4.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. o zmianę Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Hajnówka,

  3. Wniosek Pana Adama Iwańczuka oznaczony BRM.0005.2.2023 z dnia 2 maja 2023 r. o rozpoznanie pracy Pani Doroty Durzyńskiej -Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Hajnówce na podstawie pisma z dnia 05.04.2023 r.,

  4. Skarga Mieszkańca Miasta Hajnówka oznaczona SAO.1510.6.2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. na działalność Pana Adama Jerzego Chudka – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce.

  5. Skarga Mieszkanki Miasta Hajnówka oznaczona SAO.1510.7.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. na Panią Małgorzatę Celinę Zaborną – Radną Rady Miasta Hajnówka.

 

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2023-07-11 12:14 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2023-07-11 12:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-11 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk