BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 96/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu


    Na podstawie § 5 Uchwały Nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272 poz. 3269) zarządzam, co następuje:


§ 1
Przyznaję dotacje celowe z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
    Podstawą przekazania dotacji będą zawarte umowy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                            Burmistrz

                            Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2013-01-02 15:41 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2013-01-02 15:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska