BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 94/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2019r.

Zarządzenie Nr 94/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 12 sierpnia 2019r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc przeznaczonych na na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta Hajnówka zarządza co następuje:

§ 1. Ustala wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.

1) słupy ogłoszeniowe znajdujące się w Hajnówce przy ulicach : 3 Maja /przy wjeździe do Forte/, 3 Maja /przy rondzie Błogosławionego Jana Pawła II/, Zina /przy Urzędzie Miasta/,Piłsudskiego /skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Armii Krajowej/ - urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty,

2) tablice ogłoszeń w Hajnówce: 3 Maja / w pobliżu bloku 3 Maja 44/, Armii Krajowej /przy bloku Armii Krajowej 30/, Białostocka /przy siedzibie wodociągów miejskich/, Białostocka /przy sklepie spożywczym/, Batorego przy nr 27, Bielska 52 /przy sklepie spożywczym/, Dolna /przy budynku prywatnym Dolna 1/, Działowa 1 /przy Szkole Podstawowej Nr 3/, Górna /przy przystanku MPK/, Górna /przy świetlicy osiedlowej Górna 30/, Lipowa 4 /przy sklepie spożywczym/, Lipowa /przy bloku Lipowa 168/, Osiedle Millenium /pomiędzy blokami Millenium 9 i 10/, Osiedle Millenium /przy bloku Millenium 4/, Nowowarszawska /przy pawilonie handlowym/, Długa (przy boisku), Orzeszkowej /przy bloku Orzeszkowej 5/, Poddolna 63 /przy sklepie spożywczym/, Piłsudskiego /przy bloku Piłsudskiego 4a/, Reja /przy bloku Reja 3a/, Wierobieja 18, Warszawska /przy sklepie spożywczym/, Wrzosowa /pomiędzy posesjami 31 i 33/, Stara Judzianka /pomiędzy posesjami 1 i 3/ - urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty .

3) tablice ogłoszeń w budynku siedziby Urzędu Miasta Hajnówka – urzędowe obwieszczenia .

§ 2. Plakaty wywieszone w ramach kampanii podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r. należy usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-08-13 12:04 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2019-08-13 12:04 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska