BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 92/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji do spraw referendum Nr 5 i 7 w Hajnówce.

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) i art.184 § 1 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, poz. 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) zarządzam co następuje :

§ 1.Odwołuję ze składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 5 w Hajnówce Panią Natalię Pietruczuk, Pana Ryszarda Strząbałę.

§ 2.Odwołuję ze składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 w Hajnówce Pana Pawła Pawłowicza.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2015-09-07 20:43 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-09-07 20:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska