BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 89/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 04 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 04 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 04 grudnia 2012 roku

w sprawie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportuNa podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3269) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu w 2013 roku.

§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                    Burmistrz

                                    Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-12-04 19:55 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2012-12-04 19:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska