BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 82/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR  82/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013-2024Na podstawie  art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z  2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013-2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie przedkładam  Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                Burmistrz Miasta

                                   Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2012-11-15 16:10 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2012-11-15 16:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska