BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 75/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 01 października 2012 roku


w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu Budżetowego Park Wodny w Hajnówce

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat  za korzystanie z Parku Wodnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 roku Nr 5, poz. 79), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam wysokość cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2013-05-15 15:19 Autor: Mirosław Chilimoniuk Data publikacji: 2013-05-15 15:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska