BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 71/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 71/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 71/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 02 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U.z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r., poz. 1698) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Nr 3/2021 ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości miejskiej niezabudowanej położonej w Hajnówce przy ul. J.Filipczuka oznaczonej numerami geodezyjnymi 1/188 i 1/192 w składzie:

Agnieszka Masalska – przewodnicząca

Jarosław Grygoruk - członek

Agnieszka Parfieniuk - członek

Janusz Woszczenko - członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-08-03 09:29 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-08-03 09:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska