BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 70/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/12

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art.26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 §1 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

§1

Z dniem 12 września 2012r. powołuję Pana Jarosław Grygoruka na nieetatowego zastępcę Burmistrza Miasta Hajnówka

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-03-23 09:51 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2016-03-23 09:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska