BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 69/21 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 lipca 2021

ZARZĄDZENIE Nr 69/21 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 lipca 2021

Zarządzenie nr 69/21

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Katarzyny Kacprzak – nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce – ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek

3) Adam Jerzy Chudek – dyrektor szkoły – członek

4) Barbara Sieńczuk – ekspert (mgr filologii angielskiej, nauczyciel szkoły artystycznej) – członek

5) Bożena Maria Markiewicz – ekspert (mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe – specjalność informatyka, studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji w środowisku otwartym, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą; nauczyciel szkoły podstawowej, dyrektor) – członek.

§ 2

Zadaniem Komisji jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu zgodnie z § 13, § 14, § 15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-07-15 11:31 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2021-07-15 11:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska