BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 66/12 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/12 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR  66/12
Burmistrz Miasta Hajnówka
z dnia  12 września 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.    Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta Hajnówka  z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 149, poz. 1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Stypendialną do oceny wniosków i ustalania listy osób uprawnionych do stypendium na okres 3 lat w następującym składzie:

1. Wiera Masajło
2. Jolanta Stefaniuk
3. Alina Pytel
4. Alla Gryc
5. Ryszard Pater

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2013-01-29 15:48 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2013-01-29 15:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska