BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 60/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 sierpnia 2012r.


w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2012 roku    Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz.706), zarządzam co następuje:§ 1

    Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom hajnowskich szkół objętych  Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"  –  do dnia 15 listopada 2012r.


§ 2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Hajnówka Nr 51/12 z dnia 18 lipca 2012 roku.

§ 3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                        Burmistrz Miasta

                        Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2013-01-29 15:22 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2013-01-29 15:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska