BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 58/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 10 w Hajnówce w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 103, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz.180 i 1072) z a r z ą d z a m co następuje :

§ 1

Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Hajnówce Pana Bazyla Dąbrowskiego zam. Hajnówka zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z powodu jego rezygnacji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2015-05-08 15:25 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-05-08 15:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska