BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 58/12

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 07 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707)) oraz uchwały Nr XXXVI/216/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Przyjąć informację za pierwsze półrocze 2012 roku o:

    przebiegu wykonania budżetu miasta, stanowiąca załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia;

    kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

    przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o której mowa w § 1 Radzie Miasta Hajnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2014-03-21 12:43 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-03-21 12:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska