BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 51/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 51/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 51/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz określania warunków i sposobu jej wykorzystania, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję na operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej niżej wymienione osoby:

 1. Gorustowicz Dariusz - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
 2. Renata Danuta Nowik - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
 3. Ewa Gromotowicz-Kopeć - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
 4. Danuta Golonko - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
 5. Urszula Kazimiruk - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5
 6. Emilia Ewa Rusinowicz - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6
 7. Emilia Rynkowska - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7
 8. Magdalena Chirko - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8
 9. Elżbieta Prokopiuk - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9
 10. Elżbieta Żornaczuk - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10
 11. Paweł Denisiuk - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11
 12. Emilia Bugwin - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12
 13. Ela Piech - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13
 14. Joanna Aniela Rokita - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14
 15. Mirosław Adamiuk - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15

§ 2

Do zadań operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
 2. udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania oraz danych testowych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci publicznej przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyznaczonym terminie,
 3. odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czas testów oraz dla obsługi wyborów),
 4. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem właściwych plików definicyjnych klk,
 5. potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami https://wow.kbw.gov.pl i https://prtest2015.kbw.goc.pl oraz ewentualnie instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików klk,
 6. ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,
 7. dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji),
 8. wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania na Prezydenta RP w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,
 9. w przypadku wystąpienia błędów lub ostrzeżeń-wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów do wprowadzonego protokołu,
 10. wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania w obwodzie,
 11. zapisanie po podpisaniu przez komisję, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku oraz dołączenie go do dokumentów przekazywanych do okręgowej komisji wyborczej,
 12. przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2015-04-29 14:07 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2015-04-29 14:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska