BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 51/12 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 18 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/12 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 18 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/12
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 18 lipca 2012r.


w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2012 roku
    Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz.706), zarządzam co następuje:

§ 1

    Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom hajnowskich szkół objętych  Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"  –  do dnia 10 września 2012r.

§ 2

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        Burmistrz Miasta

                        Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-07-23 14:28 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2012-07-23 14:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska