BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 45/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej   Miasta Hajnówka na lata 2012 – 2022

 
    Na podstawie  art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z  2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), Burmistrz Miasta zarządza  co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w  wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w § 1, stanowi  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                     Burmistrz Miasta
                                          Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-03-21 12:16 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-03-21 12:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska